Posts

GT Estimate: een handig alternatief voor het opmaken van uw bestekken!

Eindelijk is er een alternatief in de Belgische verzekeringsmarkt voor het eenvoudig opmaken en verwerken van uw bestekken en opdrachten. Dankzij AG Insurance krijgen honderden herstellers de kans om GT Estimate uit te proberen, in combinatie met het UBench platform. Hoe het werkt? Lees het hier!

GT Estimate: une alternative pratique pour la rédaction de vos devis !

Finalement, une alternative existe sur le marché belge de l’assurance pour la rédaction et le traitement de vos devis et missions. Grâce à AG Insurance des centaines de réparateurs ont aujourd’hui la possibilité de pouvoir travailler avec GT Estimate en combinaison avec la plateforme UBench. Comment cela fonctionne-t-il ? Découvrez-le ici!

How can we help you? Call +32 2 669 14 26

In this digital world everything has to go faster. Easier. To the point. Waiting for a reaction? Maybe. But not too long. Being contacted in stead of holding the line for hours? Yes, please!